محوریت چهارمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و انسان شناسی

در تاریخ ۱۳ شهریور ۱۳۹۷ تا ۱۴ شهریور ۱۳۹۷ چهارمین کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و انسان شناسی در کشور بریتانیا ، شهر لندن برگزار خواهد شد. حوزه ی تحت پوشش این کنفرانس انسان شناسی و علوم انسانی است. از مهم ترین محورهای این کنفرانس می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 

 • درک عمیق تر از هنر، فرهنگ، زبان، مذهب، تجارت، حکومت و جامعه
 • راه حل برای چالش در دانشگاهیان و تمرین
 • ایده هایی برای جامعه پاکیزه، سالم و پایدار و محیط زیست
 • تغییرات و تکامل در رسانه های جمعی، رسانه های دیجیتال، روزنامه نگاری و سرگرمی
 • مطالعات حفاظت از جنگل ها و رودخانه ها، توسعه روستایی و حکومتداری خوب
 • گردشگری، تبادل فرهنگی، مهمان نوازی و تکنولوژی غذا
 • آموزش فیزیکی، ارتقاء ورزشی و فعالیت های تفریحی
 • راه حل مشکلات اجتماعی و مشکلات ناشی از رسانه ها، تکنولوژی و مصرف گرایی
 • تعادل کار و زندگی و حل مسائل ناشی از تغییر سبک زندگی
 • تجزیه و تحلیل جدید از تاریخ، شخصیت های نفوذ و تمدن
 • مطالعات بر روی توسعه اقتصادی و تولید معیشت
 • برنامه های کاربردی ICT برای آموزش، پژوهش، مشاوره و فعالیت های تجاری
 • درک روانشناسی انسان، روابط و تغییر باورها و سیستم های ارزش
 • تجزیه و تحلیل مسائل حقوق بشر، مطالعات جنسیتی، توانبخشی و چالش های توسعه اجتماعی
 • تحقیقات و ایده هایی برای آموزش، آموزش و یادگیری
 • دانش مفهومی پیشرفته، پروتکل ها و بهترین شیوه ها
 • صلح جهانی، مطالعات دفاعی، امنیت ملی و روابط اجتماعی و سیاسی بین المللی پایدار
 • تحقیق و تجزیه و تحلیل بر سیستم قضایی و حقوقی، قانون اساسی و دموکراسی
 • ایده ها، مفاهیم، ​​تجزیه و تحلیل، استراتژی ها و ارزیابی مدیریت سازمانی، شیوه های تجاری، سیاست های اقتصادی، سیستم پولی، حسابداری و مالیات، امور مالی و قوانین
 • کارآفرینی و MSME
 • سیستم عامل های آنلاین برای کسب و کار، شبکه، حکومت، بهداشت، امنیت و توسعه اجتماعی
 • اصلاحات اداری و سیاسی
 • تجارت و ارتباطات بین المللی، معاهدات و اصلاحات تجاری
 • مطالعات زبان و ادبیات

 

جهت ثبت نام در این کنفرانس بین المللی  و سفر به لندن می توانید از مسترکارت های مسافرتی یا هدیه برای آسان تر شدن پرداخت های ارزی خود استفاده فرمایید.

دیدگاه خود را بنویسید