۱۷ فروردین ۱۳۹۸

Daily Archives

  • آمادگی برای آزمون تافل

    برای شروع مطالعه برای آزمون تافل ابتدا باید به طور دائم در معرض زبان انگلیسی بوده و بهتر است منابع شما زبان رسمی و آکادمیک باشند برای مثال روزنامه انگلیسی بخوانید و اخبار انگلیسی گوش کنید. همچنین انجام آزمون‌های آزمایشی به شما کمک می‌کنند علاوه بر آشنایی با نوع سوالات و شناسایی نقاط ضعف خود، اعتماد به نفس بیشتری پیدا کرده و در زمان آزمون اصلی، زمان را مدیریت کنید.

    بخش‌هایی که در آزمون باید پاسخ داده شوند، به ترتیب عبارت‌اند از بخش خواندن (Reading)، بخش شنیداری (Listening)، بخش گفتاری (Speaking)، بخش نگارش (Writing). پس از ورود شما به سالن آزمون، به شما کاغذ و مداد داده می‌شود تا برای نوشتن یادداشت و پاسخگویی به سوالات استفاده کنید و پس از پایان آزمون یادداشت‌ها جمع‌آوری خواهند شد.

    پیش از شروع مطالعه و پیدا کردن آمادگی برای تافل باید در این آزمون ثبت نام کنید. در مرحله پرداخت هزینه تافل می‌توانید از مستر کارت مجازی برای پرداخت هزینه آزمون استفاده کنید. در صورتی که تمایل … Continue reading